การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

10 ก.ย. 2564

แผน/ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2564

8 ก.ย. 2564

แจ้งเวียนวารสารสำนักงาน ป.ป.ช."สุจริต" ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๗๙ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔

7 ก.ย. 2564

แจ้งเวียนวารสารสำนักงาน ป.ป.ช."สุจริต" ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔

7 ก.ย. 2564

ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะประกาศใหม่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดระยอง

26 ส.ค. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เรื่อง เลื่อนวันในขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

26 ส.ค. 2564

รับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (18 ส.ค. 2564)

20 ส.ค. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

17 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

20 ก.ค. 2564