การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565

5 ต.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

5 ต.ค. 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

29 ก.ย. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

29 ก.ย. 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

29 ก.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับ กสทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง เปิดอบรมฟรี!!! สำหรับผู้ว่างงาน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

31 ส.ค. 2565

การดำเนินการและเอกสารในการขอรับรองความรู้ความสามารถ

9 มิ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำประกันหอพัก (ประกาศครั้งที่ 2)

19 พ.ค. 2565

การคืนเงินค่ามัดจำประกันหอพัก

7 เม.ย. 2565