การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับ กสทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง เปิดอบรมฟรี!!! สำหรับผู้ว่างงาน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

31 ส.ค. 2565

การดำเนินการและเอกสารในการขอรับรองความรู้ความสามารถ

9 มิ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำประกันหอพัก (ประกาศครั้งที่ 2)

19 พ.ค. 2565

การคืนเงินค่ามัดจำประกันหอพัก

7 เม.ย. 2565

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ 2565

30 มี.ค. 2565

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565

30 มี.ค. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

29 มี.ค. 2565

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ

28 มี.ค. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

28 มี.ค. 2565