การแสดงผล

+
-

E-Book เกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

16 ก.ย. 2564 00:00:00

...
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่มีการจัดการแข่งขัน จำนวน 27 สาขา
และความสำเร็จของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันระดับอาเซียนและนานาชาติ
โดยสามารถเรียกดูฉบับเต็มผ่านลิงค์ด้านล่างนี้