การแสดงผล

+
-

สำรวจความต้องการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 ก.พ. 2567 00:00:00

...

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม 

DSD Training Needs Survey

แบบสำรวจความต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

DSD Testing Needs Survey