การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 403
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2563.pdf 1950
15 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1451
16 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 1878
17 เกษตรไทย_5.pdf 1630
18 Trade War_edited _6.pdf 2259
19 FW Youth_4.pdf 715
20 Blockchain_7.pdf 1884
21 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5703
22 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7421
23 คู่มือติดต่อราชการ กศป._27102557142808_.pdf 3573
24 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3681