ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 4.File_การศึกษาการจัดทำคูปองฝึกอาชีพ.pdf 31
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 133
3 Presentation1.pptx 152
4 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 136
5 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 331
6 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 728
7 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1132
8 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 680
9 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 667
10 เทรนด์ IOT.png 1290
11 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 736
12 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 833