การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 3D เพื่อสร้างงานแอนิเมชัน หรือสร้างสื่อโฆษณา 30 ออนไลน์ 5 ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร