การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การตรวจสอบแนวเชื่อมสำหรับช่างเทคนิค 30 ปกติ 26 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
2 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ปกติ 26 พฤษภาคม 2565 28 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
3 การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ (คุณสมบัติ 1.กลุ่มเกษตรกร 2.กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. อายุ 18 ปีขึ้นไป) 30 ปกติ 27 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เต็ม
4 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ปกติ 27 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
5 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2565 11 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
6 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 30 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
7 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ผู้สมัครฝึกอบรม ต้องไม่ลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรอื่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในห้วงเวลา วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.65) 30 ออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
9 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
11 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)(เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
12 ช่างสีรถยนต์ 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม
14 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
15 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 3 มิถุนายน 2565 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
17 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ปกติ 3 มิถุนายน 2565 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 ปกติ 4 มิถุนายน 2565 12 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
19 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 4 มิถุนายน 2565 12 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 4 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
21 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ปกติ 4 มิถุนายน 2565 12 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
22 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2565 26 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
23 การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2565 3 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
24 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ปกติ 6 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม