ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
2 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
3 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
4 การประกอบอาหารจานเดียวเชิงธุรกิจออนไลน์(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
5 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
6 ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ปกติ 4 มีนาคม 2567 7 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
7 การประกอบอาหารจานเดียวเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
8 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1(เฉพาะแรงงานในระบบ ม.33) 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
10 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
11 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
12 การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
13 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
14 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
15 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เต็ม
16 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เต็ม
18 การเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
19 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบประยุกต์(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ก.พ. 67) 30 ออนไลน์ 4 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม
20 การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
21 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
22 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
23 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
24 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม