ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 4 27 มี.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
2 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 เม.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 10 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 11 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 6 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
8 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
9 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 9 พ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 17 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
12 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2 22 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
13 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 4 7 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 14 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 15 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 20 มิ.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5 21 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 11 ก.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
19 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 14 ส.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร