ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประกันสังตาม ม.33/ม.39)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร