ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(ฝึกอบรมให้กับกลุ่มทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อบรมรุ่นละ 20 คน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด