ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(อายุ 15-25 ปี ,มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี