การแสดงผล

+
-

วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิณี 3 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิณี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน