การแสดงผล

+
-

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ชวนร่วมส่งกำลังใจหใ้เยาวชนจากทั่วประเทศ ใน

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ