การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

การจัดซื้อประจำเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64

5 พ.ค. 2564

ขายทอดตลาด ประจำปี 2563

9 ก.พ. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

10 ก.ค. 2563

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม

30 ต.ค. 2562

ขายทอดตลาด

30 ก.ค. 2562

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5 รายการ

15 พ.ย. 2561

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ย. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12,299,400 ประจำปีงบประมาณ 2562

3 ต.ค. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

23 พ.ค. 2561