การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาด พ.ศ.2565

15 ก.พ. 2565

จัดซื้อเดือน ต.ค.-ธ.ค.64

31 ม.ค. 2565

จัดจ้างเดือน ต.ค.-ธ.ค.64

31 ม.ค. 2565

จัดจ้างเดือน ก.ค.-ก.ย. 64

25 พ.ย. 2564

จัดซื้อเดือน ก.ค.-ก.ย. 64

25 พ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2564

จัดจ้างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

30 ก.ค. 2564

จัดซื้อเดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

30 ก.ค. 2564

การจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64

5 พ.ค. 2564