การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศซื้อวัสดุอื่น ๆ (gig)

19 ก.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน (รถยกสินค้า)

19 ก.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง (เชื่อมสากล)

19 ก.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถยนต์)

19 ก.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 45 รายการ

18 ก.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 41 รายการ

18 ก.ค. 2567

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง (บริการแห่งอนาคต)

17 ก.ค. 2567

ประกาศจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน

11 ก.ค. 2567

ประกาศจ้างเหมาเช่าเต๊นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 งาน

8 ก.ค. 2567