การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคกลางรอบคัดเลือก สาขาแมคคาทรอนิกส์

30 มิ.ย. 2565

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

16 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ

16 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ

10 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

8 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การใช้โปรแกรม Mitsubishi PLC & GX-Work

7 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 มิ.ย. 2565

สพร. 4 รบ. จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

1 มิ.ย. 2565