การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทาง

21 ธ.ค. 2566

ประกาศซื้อวัสดุอื่น ๆ (Gig Worker)

20 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2566

2 พ.ค. 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง รุ่นที่ 1/2566 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

13 มี.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

9 มี.ค. 2566

ฝึกอบรมฟรี ช่างเครื่องประดับ

9 มี.ค. 2566

2 มีนาคม 2566 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มี.ค. 2566

หลักสูตร 11 เช็กลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์

27 ก.พ. 2566