การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี และคณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เกี่ยวกับแนวทางการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

19 มิ.ย. 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

6 มิ.ย. 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฝึก โครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น จำนวน 24 คน ณ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

24 พ.ค. 2567

17 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง

20 พ.ค. 2567