การแสดงผล

+
-

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง รุ่นที่ 1/2566 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 14:36:18

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566

หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง รุ่นที่ 1/2566

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ :ประกาศผู้รับคัดเลือกเตรียมรุ่นที่ 1-66