การแสดงผล

+
-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ก.พ. 2567 15:27:35

...
...
...
...
...

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดตาลเตี้ย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีผู้มาใช้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน