การแสดงผล

+
-

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

21 ก.พ. 2567 09:30:03

...
...
...
...
...
...

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี