การแสดงผล

+
-

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าหารือกับอธิการบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มภาคกลาง

21 ก.พ. 2567 09:23:10

...
...
...
...
...

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าหารือกับอธิการบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มภาคกลาง โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ