การแสดงผล

+
-

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกตรวจบูรณาการด้านแรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

8 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางแพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรีและ กองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ดำเนินการประชุมและออกตรวจบูรณาการด้านแรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2567ครั้งที่ 3 ในสถานประกอบการอำเภอบางแพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. บริษัทไทยเอซีอินเตอร์เฟรชเลขที่22/4 ม.8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรีประกอบธุรกิจมะพร้าวส่งออก  ตรวจพบมีแรงงานชาวเมียนมาร์หลบหนีเข้ามาทำงานผิดกฎหมายจำนวน 8 คน

2.โรงถั่วงอกกำไรโดยนางศิโรรัตน์ เลขที่ตั้ง 134 ม.1ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน