การแสดงผล

+
-

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567

4 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ สำนักงานฯ และผู้แทน 24 จังหวัดภาคกลาง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี