การแสดงผล

+
-

2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ กองพลพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 นาย

4 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ กองพลพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 นาย โดยฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ช่างตัดผม จำนวน 25 นาย หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 นาย ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีพลตรี ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี