การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ระนอง ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ(ตัวต้นแบบ) ให้กับจังหวัดระนอง

20 เม.ย. 2563

สนพ.ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2563

24 มี.ค. 2563

จนท.สนพ.รน เรียนรู้การเย็บหน้ากากอนามัยจากวิทยากรต้นแบบ

18 มี.ค. 2563

สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

16 มี.ค. 2563

สนพ.ระนอง ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจติดตาม และสรุปผลการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

12 มี.ค. 2563

สนพ.ระนอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

2 มี.ค. 2563

สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

25 ก.พ. 2563

สนพ.ระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

14 ม.ค. 2563

สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ

9 ม.ค. 2563