การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 2

14 มี.ค. 2565 13:42:10

...
...

12 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 2 พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หัวข้อความรู้พื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ บริษัทอีซูซุระนอง จำกัด (สำนักงานใหญ่)เลขที่ 6/49 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง