การแสดงผล

+
-

สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

19 ต.ค. 2564 09:40:02

...
...
...

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองเปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขา การแต่งผมสุภาพบุรุษ รุ่นที่ 4 จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22  ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง