การแสดงผล

+
-

สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

19 ต.ค. 2564 09:36:19

...
...
...

วันที่ 18 ต.ค. 64  สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาการทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ดำเนินฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 ณ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง