การแสดงผล

+
-

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการฝึกและมอบเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพฯ

15 ต.ค. 2564 13:15:48

...
...
...

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ตรวจเยี่ยมการฝึกและมอบเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สาขา การแต่งผมสุภาพบุรุษ รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง