การแสดงผล

+
-

สนพ.ระนอง ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการ

12 ต.ค. 2564 16:19:54

...
...
...

12 ต.ค. 64 สนพ.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจแรงงานแบบบูรณาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ณ แพปลาช้างเดชสมุทร และ แพปลาอารียา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน