การแสดงผล

+
-

สพร.44 ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ ครั้งที่ 1/2567

5 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 5 มีนาคม 2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน  มีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ ทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย/การนวดแก้อาการ,การประกอบอาหารไทย,ผ้าบาติก/Eco Print  และช่างไฟฟ้าด้านควบคุมตู้คอนโทรลและช่างทำความเย็น เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดระนองด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง