การแสดงผล

+
-

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

22 ก.พ. 2567 16:06:54

...

สพร. 44 ระนอง ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567