การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2560

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

3 ก.พ. 2560

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานค่าบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป

29 ธ.ค. 2559

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

8 ธ.ค. 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

30 พ.ย. 2559