การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563)

14 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนหลัง)

20 มี.ค. 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563 (ุุ6 เดือนหลัง)

11 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563 (ุุ6 เดือนหลัง)

11 มี.ค. 2563

ประกาศจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ุ6 เดือนหลัง)

10 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560