การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

3 ก.ย. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

11 ก.ค. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

5 พ.ค. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563)

14 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนหลัง)

20 มี.ค. 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563 (ุุ6 เดือนหลัง)

11 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563 (ุุ6 เดือนหลัง)

11 มี.ค. 2563

ประกาศจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ุ6 เดือนหลัง)

10 มี.ค. 2563