การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(E-bidding)

1 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1_64

12 ม.ค. 2564

การจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 ธ.ค. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

29 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

3 ก.ย. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

11 ก.ค. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

5 พ.ค. 2563