การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

24 ส.ค. 2564

สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับชม รายการถอดกับดักคอรัปชั่น

23 ส.ค. 2564

รอบรั้ว สนพ.ประจวบคีรีขันธ์

3 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ถูกเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจ

21 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)

13 ก.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

6 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 มิ.ย. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

25 มิ.ย. 2564

ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

9 มิ.ย. 2564