การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมประจำเดือน

7 ก.ย. 2564

สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำขยะอันตรายส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 ก.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ส.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

30 ส.ค. 2564

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

24 ส.ค. 2564

สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับชม รายการถอดกับดักคอรัปชั่น

23 ส.ค. 2564

รอบรั้ว สนพ.ประจวบคีรีขันธ์

3 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ถูกเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจ

21 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)

13 ก.ค. 2564