การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

9 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 2/2564

9 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 7/2564

9 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ

9 ก.ย. 2564

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

9 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมประจำเดือน

7 ก.ย. 2564

สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำขยะอันตรายส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 ก.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ส.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

30 ส.ค. 2564