การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ต.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ก.ย. 2564

เปิดให้ดาวน์โหลด"คู่มือการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

14 ก.ย. 2564

แผนการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อใช้กับแอปพลิเคลั่น "คิวช่าง"

14 ก.ย. 2564

E-Book สำหรับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

14 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น รุ่นที่ 1/2564

9 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

9 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 2/2564

9 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 7/2564

9 ก.ย. 2564