การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

3 ธ.ค. 2564

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า รุ่นที่ 1/2565

29 พ.ย. 2564

การสร้างการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 1/2565

29 พ.ย. 2564

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

26 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1

23 พ.ย. 2564

ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

12 พ.ย. 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD Online Training) ฝึกอบรมออนไลน์

12 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครวิทยากรและรับสมัครฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 พ.ย. 2564

ฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ

2 พ.ย. 2564