การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 พ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565

27 ต.ค. 2564

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13 ต.ค. 2564

ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ต.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ก.ย. 2564

เปิดให้ดาวน์โหลด"คู่มือการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

14 ก.ย. 2564

แผนการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อใช้กับแอปพลิเคลั่น "คิวช่าง"

14 ก.ย. 2564

E-Book สำหรับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

14 ก.ย. 2564

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น รุ่นที่ 1/2564

9 ก.ย. 2564