การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

12 พ.ย. 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD Online Training) ฝึกอบรมออนไลน์

12 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครวิทยากรและรับสมัครฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 พ.ย. 2564

ฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ

2 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 พ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565

27 ต.ค. 2564

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13 ต.ค. 2564

ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ต.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ก.ย. 2564