การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1/2565

21 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์

15 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

14 ธ.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรม และรับสมัครวิทยากร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

14 ธ.ค. 2564

รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 ธ.ค. 2564

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว

14 ธ.ค. 2564

ประชุมร่างแผนพัฒนากำลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2565-2570

8 ธ.ค. 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

7 ธ.ค. 2564