การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายนอกระบบดีเด่น

11 ม.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

รับสมัครวิทยากรและฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร PLC ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม และรับสมัครวิทยากร 6 หลักสูตร

22 ธ.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

22 ธ.ค. 2564

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1/2565

21 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์

15 ธ.ค. 2564