การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สนพ.ประจวบคีรีขันธ์

29 มี.ค. 2564

ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ”

16 มี.ค. 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางจิราวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ก.พ. 2564

ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการ”ม33เรารักกัน”

24 ก.พ. 2564

ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

23 ก.พ. 2564

ประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4

23 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นวิทยากร หลักสูตรยกระดับฝีมือ

18 ก.พ. 2564

รับสมัครฝึกอบรม และรับสมัครวิทยากร สาขาการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

18 ม.ค. 2564