การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

5 เม.ย. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2

30 มี.ค. 2564

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 มี.ค. 2564

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สนพ.ประจวบคีรีขันธ์

29 มี.ค. 2564

ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ”

16 มี.ค. 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางจิราวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ก.พ. 2564

ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการ”ม33เรารักกัน”

24 ก.พ. 2564