การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ถูกเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจ

21 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)

13 ก.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

6 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 มิ.ย. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

25 มิ.ย. 2564

ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

9 มิ.ย. 2564

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019

9 พ.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

9 พ.ค. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564

6 พ.ค. 2564