การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด - 19 และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

19 ก.ย. 2565

DSD Online Training เดือนกรกฎาคม 2565 นี้

8 ก.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

22 มิ.ย. 2565

หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 12565

10 พ.ค. 2565

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนเมษายน 2565

28 เม.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตร กรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

26 เม.ย. 2565

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

25 เม.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 47

5 เม.ย. 2565

รับสมัครผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า รุ่นที่ 3

28 มี.ค. 2565