การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ส.ค. 2566

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต

8 ส.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

8 ส.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

8 ส.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

23 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.พ. 2566

ประกาศเลื่อนการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

23 ม.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 ม.ค. 2566