การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.พ. 2566 14:16:29

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ :