การแสดงผล

+
-

ประกาศเลื่อนการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ม.ค. 2566 13:59:47

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเลื่อนการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ไฟล์แนบ :