การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ส.ค. 2565

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :