การแสดงผล

+
-

แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สัญญา ดังนี้
1. จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่

2. จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

4. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ :