การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(E-bidding)

1 ก.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ จ้างบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

ไฟล์แนบ :